top of page
Chicago

2,087,840

2018 rok, ilość uczestników AA 

„Alkoholizm to jedyna choroba, gdzie na minutę przed śmiercią spowodowaną uzależnieniem, chory jej zaprzeczy”

120,300 

2018 rok, ilość grup AA na świecie

 „Alkoholizm jest chorobą nieuleczalną, postępującą, i śmiertelną w tym sensie, że zasadniczo nie zdarza się, by nawet świetnie leczony alkoholik mógł powrócić do picia kontrolowanego” 

Chicago widziane z drapacza chmur
bottom of page