top of page
Dziewczyna czytająca książkę w bibliotece.

Literatura

W sprawach zamówień literatury proszę kontaktować się z Jankiem, lub elektronicznie: polskieaachicago@gmail.com .  Literatura będzie również dostępna spotkaniach dystryktu. 

Książki

 • „Anonimowi Alkoholicy” – Podstawowy tekst programu AA zdrowienia z alkoholizmu, którego posłanie zostało niezmienione od ponad sześćdziesięciu lat. Od chwili, gdy ukazało się pierwsze wydanie książki w 1939 roku program w niej zawarty pomógł milionom mężczyzn i kobiet na całym świecie powracać do zdrowia i godnie żyć. Od tytułu tej książki, zwanej także Wielka Księga, wzięła nazwę Wspólnota Anonimowych Alkoholików.

 • „Dwanaście Kroków Dwanaście Tradycji” – Dwanaście kroków to zbiór zasad duchowych, które stosowane jako sposób życia, mogą uwolnić od obsesji picia i dopomóc cierpiącemu na chorobę alkoholową by stał się zdrowym, szczęśliwym i pożytecznym człowiekiem. Dwanaście tradycji AA określa metody, za pomocą których AA utrzymuje jedność wewnętrzną oraz kształtuje swoje stosunki ze światem zewnętrznym.

 • „Anonimowi Alkoholicy  wkraczają w dojrzałość” – Historia Wspólnoty AA, jak wykształciły się Kroki i Tradycje oraz ukazuje niezwykła siłę oddziaływania AA na całym świecie. W pierwszej części przedstawiona jest historyczna konwencja w St.Louis z okazji 20 lecia AA, gdzie Wspólnota AA przyjęła odpowiedzialność za wszystkie swoje sprawy. Druga część zawiera wystąpienia Billa W. dotyczące Trzech Legatów – Zdrowienia, Jedności, Służby, trzecia zaś głosy przyjaciół AA, duchownych, lekarzy, prawników.

 • „Życie w trzeźwości” – Praktyczne sposoby, jak żyć w trzeźwości – godzina po godzinie, dzień po dniu, łatwe do realizacji w domu, pracy czy na spotkaniach towarzyskich. Książka pokazuje co robią Anonimowi Alkoholicy, żeby nie pić.

 • „Jak to widzi Bill” – Zbiór wyjątków zaczerpniętych z literatury AA, a dotyczących niemal wszystkich aspektów życia w AA. Mogą one posłużyć za materiał do indywidualnej refleksji, a także zainspirować twórczą wymianę poglądów w grupie AA

 • „Uwierzyliśmy” – Jest to zbiór opowieści, w których Anonimowi Alkoholicy opisują co pojęcie „przebudzenie duchowe” dla nich oznacza, jak pojmują swoją Siłę Wyższą i jak Siła ta pomaga im zachować trzeźwość i pogodę ducha.

 • „Codzienne Refleksje” – Refleksje są dziełem poszczególnych uczestników AA i każda z tych refleksji dotyczy kwestii poruszonej w cytatach zaczerpniętych z literatury AA.

 • „Przekaż dalej”

 • „Dr. Bob i weterani”

 

Broszury

 • Rzut oka na AA”

 • AA dla kobiet”

 • Grupa AA”

 • AA w zakładach karnych”

 • AA w placówkach leczniczych”

 • Duchowni pytają o wspólnotę”

 • Mydlisz ze jesteś inny?”

 • 44 pytania”

 • Jak współpracują członkowie AA”

 • AA od środka”

 • Czy AA jest dla Ciebie?”

 • Czy AA jest dla mnie?”

 • Czy w Twoim życiu jest alkoholik?”

 • Artykuł Jack’a Alexandra o AA”

 • Jak mówić o AA poza AA”

 • To jest AA”

 • Zbyt młody?”

 • Dwanaście Koncepcji ilustrowane”

 • Dwanaście Kroków ilustrowane”

 • Dwanaście Tradycji ilustrowane”

 • Co zdarzyło się Joe’mu?”

 • Młodzi i AA”

 • Sponsorowanie – pytania i odpowiedzi”

 • Czas zacząć żyć”

 • Nowicjusz pyta”

 • Przesłanie dla więźnia, który być może jest alkoholikiem”

 • Jak rozumieć anonimowość”

 • Czy AA może Ci pomóc?”

Łącza

bottom of page